Csoóri Sándor Alap 2019/20

Isaszegi Asszonykórus Támogatása 2019/20   

Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely (korábbi nevén Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely) 2019-ben 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. Támogató: az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Csoóri Sándor Alap.
A támogatás célja: a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő szervezetek, közösségek támogatása. Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely a támogatási összeget a csoport szakmai és emberi fejlődésének biztositására fordította. A költségvetési tervben szerepelt az oktató tiszteletdíja, szakmai anyagok beszerzése, népviselet készíttetése és utazások finanszírozása.

Az Isaszegi Asszonykórus a koronavírus miatt kialakult helyzetben erős korlátozások közé szorult. Egyrészt – mivel jórészt idősebb, un. kritikus korosztályról van szó – a fertőződés erősebb veszélye miatt fel kellett függesztenünk a csoport tevékenységét, másrészt az országos korlátozások miatt mozgásterük is jelentősen leszűkült. Így egy időszakban sorban maradtak el próbáik és fellépéseket sem mertek vagy tudtak vállalni.
A szakmai anyagok beszerzése, a népviselet készíttetése szerencsére időben megtörténhetett.
2019/2020-ban a csoport két szakmai napon vett részt, ahol a csoportkohézió megerősödhetett és szakmailag is fejlődhettek.
Sajnos az elmúlt két évben a csoport két tagját örökre elveszítette és a csoporton belül is (mint minden csoport életében) támadtak konfliktusok, ezért nagyon fontos számunkra, hogy ezt az értékes csoportot megőrizzük.

Az Isaszegi Asszonykórus szakmai oktatására egy fiatal énektanárt, Volter Domonkost kértük fel. Domonkos fiatal kora ellenére nagyon tehetséges, szorgalmas, elhivatott, képzett énekes, a kórustagok szeretettel fogadták és elfogadták. A próbák 2020. márciusában (a pályázat keretein belül június 22-től) kezdődtek.
A november végéig tartó oktatás több szálon folyt.
Egyrészt a kórustagok hangképzést, népies hangképzést és stílusos népdaléneklést tanultak, és minden alkalommal gyakorolták a mélyhasi légzést és a helyes levegővételt éneklés közben.
Másrészt bővítették repertoárjukat isaszegi és püspökhatvani szlovák népdalokkal és felfrissítették addigi tudásukat a korábban tanult magyar dalokból (pl. aratódalok, bordalok). Rendszeresen készültek a fellépésekre, melyek közül több végül elmaradt, egy pedig online anyag beküldésével zajlott.
Megismerhették a szlovák nyelvjárás sajátos elemeit és szókészletét, a tempo giusto népdalok szerkezetét, felépítését és összekötését az isaszegi példákkal.
2020. novemberében a közös munka már csak online térben folyhatott, ekkor Domonkos adventi hangzóanyagokat, kottákat és szövegeket küldött, ezeket gyakorolták a csoporttal. Sajnos az online oktatás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így – a harmadik hullám miatt – 2020. decembertől 2021. május végéig a próbák sajnos elmaradtak, végül a csoport 2021. június 7-től 28-ig hat alkalommal találkozhatott a meghosszabbított projektidőszakban.
Ezalatt rendszeresen hangképzési gyakorlatokat végeztek, gyakorolták a népdalok egymásra fűzésének technikáját, a hangmagasság megtartását. A megvásárolt könyvekből tanulták a szlovák vallásos és népi énekeket, valamint püspökhatvani szlovák népénekekkel készültek a közelgő fellépésükre, ahol a Duna Televízió felvételt készített róluk.

Az oktatási segédanyagok megvásárlásában csoportunk oktatója nagy segítségünkre volt, mert a közös munkához szükséges könyveket megvásárolta számunkra. Ezeken kívül kórusmappákat vásároltunk az egységes megjelenés és az anyagok megfelelő tárolása érdekében. A kották, szövegek, egyéb oktatási anyagok sokszorosításához és rendezéséhez másolópapírokat és genothermeket, a nyomtatóhoz pedig festékkazettát vettünk, mellyel hosszabb időre fedezi tudjuk a kórus szükségletét.

Bartos Zoltánné varrónőt bíztuk meg a népviselet elkészítésével, aki már több alkalommal is bizonyította szakértelmét és megbízhatóságát. A pályázati összegből 12 db isaszegi vizitkét, 3 db isaszegi női inget és 2 db alsószoknyát varrattunk. A vizitkéket a csoport először 2020. augusztus 1-jén viselte a gödöllői Arborétumban, ahol a Kisvasút napja alkalmából léptek fel a Csata Táncegyüttes csoportjaival.

Az elmúlt két év kórusunk életében nagy fordulatokat hozott. Egyrészt két tagjának elvesztése (köztük Nagy Jánosné Marcsó néni, a csoport vezetője, lelke, motorja), másrészt a vírus miatti korlátozások, karanténok olyan élethelyzetet hoztak, ahol az emberi kapcsolatok rendkívül fontossá váltak. Hogy ezeket a kapcsolatokat ápoljuk, két utazást szerveztünk asszonyainknak, így Veresegyházán és a Balatonfelvidéken töltöttek egy-egy napot.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évben kialakult helyzet ellenére is többnyire sikerült megvalósítanunk pályázati céljainkat. Ebben nagy segítségünkre volt a támogatási időszak meghosszabbítása. Köszönjük támogatásukat!

Isaszegi Táncházak Támogatása 2019/20

Táncházsorozat Isaszegen a Csoóri Sándor Alap támogatásával.

Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely (korábbi nevén Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely) 2019-ben egyedi támogatás iránti kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a Csoóri Sándor Alappal kapcsolatos tevékenységének megvalósításához. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató az igényt elbírálta és 800.000 Ft vissza nem térítendő támogatásról döntött.

A támogatás célja: a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő szervezetek, közösségek támogatása. Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely a támogatási összeget a rendszeresen megrendezésre kerülő Táncház rendezvények költségeinek finanszírozására fordította (oktató tiszteletdíja, reklámköltségek és élő népzenei szolgáltatás).

Ahogy 2019-ben szinte minden hónapban rendeztünk táncházakat, úgy 2020-ra is ezt terveztük. Azonban a kialakult vírushelyzet miatt már januártól új megoldásokat kellett keresnünk. Amikor lehetett, külső helyszínen tartottuk és mindig maximálisan betartottuk az egészségügyi előírásokat és az aktuális korlátozásokat. Sajnos a 2020. év első felében több táncházat is le kellett mondanunk és 2020. október 10-e után már egyáltalán nem rendezhettünk ilyen eseményt. A kialakult helyzet a látogatottságon is tükröződött. Kevesebb, de annál lelkesebb és elszántabb résztvevővel számolhattunk, és akik eljöttek, azok szívvel-lélekkel itt voltak.

2019-20-ban – a pályázati finanszírozásnak hála – két kiváló zenekarral dolgozhattunk együtt: a kezdetektől velünk tartó, négy tagú Boldi és bandája-val, illetve a 2016-ban alakult, elsősorban autentikus népzenét játszó „A Banda” zenekarral. Az élő népzenének köszönhetően minden alkalommal fantasztikus volt a hangulat.

Táncházainkra általánosan jellemző, hogy Isaszegi táncok oktatásával és gyakorlásával kezdődik az este, ez a táncház alapja. Szeretnénk, ha az ide látogató emberek megismernék és a lehető legjobban elsajátítanák az isaszegi táncokat. Az isaszegi táncok tanítása és gyakorlása után táncházvezetőink – Ecseriné Pálinkás Tünde és Stéger Dániel – vezénylik a táncház többi részét, ahol oktatóink nyárádmente táncain kívül bukovinai, széki, szatmári, mezőségi, moldvai, szilágysági, felcsíki, vajdaszentiványi és kalotaszegi táncokat tanítottak.

Pongrácz Gabriella
igazgató
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely

 

Megosztás:

Az isaszegi művelődési otthon honlapja