Értéktár

ertektarrollup01

Isaszegi Települési Értéktár Bizottság (ITÉB)

Kedves Isaszegiek!

2012-ben a Parlament elfogadta a „hungarikum törvényt”, mely lehetőséget biztosít a településeknek, hogy összegyűjtsék helyi értékeiket. Isaszeg Város Önkormányzata élt a lehetőséggel. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „ A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: Htv) és „A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról” szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján létrehozott egy hét tagú, szervezetileg önálló Települési Értéktár Bizottságot, és elfogadta annak szervezeti és működési szabályzatát a 163/2013.(VI.18) Kt. határozatával.
Jogszabályok:
1. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
2. A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16. ) Korm .rendelete
3. Javaslat ( ajánló lap) értéktárba történő felvételhez

Az ITÉB elnöke:
Verseczkyné Sziki Éva

Tagok:
Lázár Ferenc informatikus, Majsa Györgyné ny. könyvtárvezető, Mészáros Gusztávné képviselő, Szmolicza József múzeumi gyűjteménykezelő, Valkony Antal ny. tanár,
Isaszegi Archív Tár létrehozója.

Az eddig felvett helyi értékek honlapon való megjelenése lehetőséget ad arra, hogy nyilvánosan is megismerjék a város lakói a leírásokat és felhívják a figyelmet az esetleges hibákra, hiányosságokra. Bárki javasolhat újabb értékeket az erre a célra készült „Javaslat a Települési Értéktárba történő felvételhez” című ajánló lap kitöltésével ( pl. tipikus isaszegi étel, népszokás, természeti kincs, kulturális örökség, egészséggel kapcsolatos megoldás, ipar vagy műszaki találmány, építészeti alkotás, turisztikai vagy sporttal kapcsolatos érték ).

A javaslatok beadása folyamatos. A beérkezett javaslatról az Értéktár Bizottság 90 napon belül dönt. Szükség
esetén a javaslattevőt hiánypótlásra kéri fel. Az Értéktár Bizottság döntéséről írásban értesíti a javaslattevőt. Amennyiben a döntés pozitív, az Értéktárba felvett helyi érték adatait a Bizottság közzéteszi az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely honlapján, valamint az Isaszegi Értéktár honlapon.

Szeretnénk aktivitásra biztatni a lakosságot!
Észrevételeiket, javaslataikat várjuk :
1.) elektronikusan: info@isaszegmuvhaz.hu e-mail címre való megküldéssel
2.) postai úton: a javaslat teljes anyagát elektronikus adathordozón mellékelve (cím: Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely, 2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. Kérjük , hogy írják rá: „Javaslat az Isaszegi Települési Értéktárba való felvételre”
3.) személyesen: a 2. pontban leírtak szerint
A benyújtás határideje: folyamatos

Bár a helyi sajtóban már korábban közzétettük felhívásunkat, a jövőben a helyi értékek feltárásába és feldolgozásába folyamatosan szeretnénk bevonni a helyi civil szervezeteket és intézményeket is!

Megosztás:

Az isaszegi művelődési otthon honlapja