Beszámoló 2018. október-2019. szeptember

BESZÁMOLÓ AZ ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG (ITÉB) MUNKÁJÁRÓL
a 2018. október -2019. szeptember közötti időszakban

Az ITÉB Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő Testülete által elfogadott 163/2113 (VI.18.) Kt. határozat alapján (ITÉB szervezeti és működési szabályzata) végezte munkáját.
A bizottság tagjainak létszáma 6 fő: Verseczkyné Sziki Éva elnök, Majsa Györgyné elnökhelyettes, Lázár Ferenc, Mészáros Gusztávné, Szmolicza József és Valkony Antal.
Az ülések minden alkalommal határozatképesek voltak (jelenléti ívek a jegyzőkönyvekhez csatolva).

Az ülések időpontjai és helyszínei az elmúlt időszakban:
1. 2019. január 24. csütörtök
Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon
Napirendi pontok:
1. Helyi értékek felvétele az Értéktárba
2. Március 9-i Értéktár Nap kapcsán Isaszegi értékeink 1. bővített kiadásának összeállítása és az értéktáras szoba kiállításának megtervezése
3. Egyebek

2. 2019. június 06. csütörtök
Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon
Napirendi pontok:
1. „Nekem érték Isaszeg” pályázatainak értékelése, a városi ünnepségen való megjelenés

3. 2019. szeptember 4. szerda
Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon
Napirendi pontok:
1. 2019.október – 2020. szeptember közötti időszak tervei- ötletelések
2. Egyebek

A javasolt napirendi pontokat minden alkalommal a levezető elnök (ITÉB elnöke) ismertette, melyet a tagok nyílt szavazással és egyhangúlag megszavaztak.
HATÁROZATOK

Az ITÉB 2019. január 24-én megtartott ülésén az alábbi helyi értékek kerültek felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba:
26. Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ajánló: Majsa Györgyné)
1/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Kulturális örökség-hagyományőrzés
27. Isaszegi Sport Egyesület (ajánló: Szendrő Dénes)
2/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Sport
28. Prof. Dr. Sáska László – Isaszeg egykori orvosa, Afrika-kutató (ajánló: Szmolicza József)
3/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Egészség és életmód –Természeti környezet
29. id. Szathmáry Zoltán, az Isaszegi Falumúzeum alapítója munkássága (ajánló: Szmolicza József)
4/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Kulturális örökség
30. Bajusz Árpád református lelkész munkássága (ajánló: Szendrő Dénes)
5/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Kulturális örökség
31. Bánszkiné Varga Judit néptánc pedagógus munkássága (ajánló: Verseczkyné Sziki Éva)
6/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Kulturális örökség – hagyományőrzés
32. Gulyka József esperes, címzetes prépost munkássága (ajánló: Verseczkyné Sziki Éva)
7/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Kulturális örökség
33. Kovács Gézáné Surmann Mária karnagy munkássága (ajánló: Verseczkyné Sziki Éva)
8/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Kulturális örökség – zeneművészet
34. Nagy Jánosné, az Isaszegi Asszonykórus vezetője munkássága (ajánló: Verseczkyné Sziki Éva)
9/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Kulturális örökség – hagyományőrzés
35. Dr. Tóthné Pacs Vera polgármester munkássága (ajánló: Verseczkyné Sziki Éva)
10/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Kulturális örökség
36. Valkony Antal ny. pedagógus munkássága (ajánló: Verseczkyné Sziki Éva)
11/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Kulturális örökség
37. Isaszeg természeti környezete 1. – Márton-berek (ajánló: Szénási Valentin)
12/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Természeti környezet – állat- és növényfajták
38. Isaszeg természeti környezete 2. – Isaszegi Tőzeges (ajánló: Szénási Valentin)
13/2019 (01. 24.) ITÉB határozat – Természeti környezet – állat- és növényfajták
39. Katonapallag- Honvédsírok (ajánló: Szmolicza József)
14/2019 (01.24.) ITÉB határozat – Kulturális örökség – történelmi emlékhely
40. Isaszeg címere, zászlója (ajánló: Majsa Györgyné)
15/2019 (01.24.) ITÉB határozat – Kulturális örökség

AZ ELMÚLT EGY ÉV ESEMÉNYEI

2018. december 11. Pest megyei Értéknap – Hét járás Értéknapja a Művelődési Otthonban.
A rendezvényen Hévízgyörk, Isaszeg, Galgahévíz, Fót, Sülysáp, Üllő, Péteri települések, valamint Kárpát-medencei meghívott települések: Hargita megye, Gyergyószárhegy értéktárai mutatkoztak be. Verseczkyné Sziki Éva ITÉB elnök, Szabó István, Pest Megyei Közgyűlés elnöke; Hatvani Miklós polgármester és Csóka Eszter, a Nemzeti Művelődési Intézet Pest megyei irodájának vezetője köszöntötték a résztvevőket. A szakmai előadások:
o Az értékek értékelése. Mit jelent az értéktári munka a gyakorlatban? – Ambrus Vilmos etnográfus, a Pest Megyei Értéktár Bizottság szakmai tanácsadója
o A tárogató, mint hungarikum bemutatása – Terék József, Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense,
o Gyergyószék értékei, értékmentés a múltban és ma – Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója,
o Isaszegi értékeink és kincseink – Verseczkyné Sziki Éva, a Dózsa György Művelődési Otthon igazgatója, az Isaszegi Értéktár Bizottság elnöke
A programot a Csata Táncegyüttes és az Isaszegi Asszonykórus bemutatója színesítette. A jó hangulatú és tartalmas értéktáras napot kerekasztal-beszélgetés zárta Kisfaludi Aranka, a Pest Megyei Értéktár Bizottság titkárának vezetésével.

A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely az Agrárminisztérium által meghirdetett „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű HUNG-2018 kódjelű nyílt pályázati felhívásra megküldött pályázat alapján támogatást kapott tevékenységének finanszírozására. A támogatás az „Állandó értéktáras kiállítóhely kialakítása Isaszegen, a Dózsa György Művelődési Otthonban” című tevékenységre szólt. E kiállítóhely megnyitóját tavaszköszöntő rendezvényünkkel egybekötve tartottuk meg.

Az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány az Agrárminisztérium által meghirdetett „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű HUNG-2018 kódjelű nyílt pályázati felhívásra megküldött pályázat alapján támogatást kapott az „Isaszeg értékei – kiadvány létrehozása az Isaszegi Települési Értéktár Bizottság ajánlásával” című tevékenységre. Az 1400 példányszámban készült kiadvány hivatalos bemutatóját tavaszköszöntő rendezvényünkkel egybekötve tartottuk meg.
2019. március 9-én a Városi Értéktár Nap óriási érdeklődés közepette zajlott.
A program keretében búcsúztattuk a telet, és köszöntöttük a közelgő tavasz érkezését a hagyományosan megrendezett kiszebáb égetéssel a Szlovák tájháznál. A művelődési otthonban a megjelenteket Kisfaludi Aranka, Pest megye értéktárreferense köszöntötte. Az Isaszegi Asszonykórustól a Kóta minősítőn arany fokozatot nyert műsorukat hallhattuk. A Csatangoló és a Szöktető tánccsoport előadásában a”Szerelmem, Isaszeg – viselet, ének, zene és tánc harmóniája korhatáros besorolás nélkül” című nagy sikerű műsort élvezhettük. Zsigár Cecília divatbemutatóján a hagyományos népviselet újragondolását, modernizált változatait láthattuk a Csata Táncegyüttes Ifjúsági csoportjának ötletesen koreografált bemutatásában. A rendezvény két nagy eseményt is tartogatott:
1. Ünnepélyes keretek között átadtuk az „Isaszegi értékeink 1.” kiadvány 2. bővített kiadását, amely az Isaszegi Értéktár Bizottság összeállítása és ajánlása alapján, az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottságának támogatásával és a művelődési otthon munkatársainak szerkesztésében jelent meg. Az elnyert támogatási összeg 952.600 Ft.
A kiadvány 40 helyi értéket mutat be színes képekkel illusztrálva.
2. Hatvani Miklós polgármester nyitotta meg az értéktár-kiállítóteret a művelődési otthonban Isaszeg nagyközönsége részére. A kiállítótér az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottságának támogatásával jöhetett létre. Az elnyert összegből (781.240 Ft) megtörtént a helyiség teljes kialakítása: a témához méltó falfestmény készült, új és megfelelő padlózatot fektettünk le, képakasztó és világítási rendszert telepítettünk és székeket vásároltunk. A kiállítás megtekinthető a művelődési otthon nyitvatartási idejében.

2019. márciusában „Nekem érték Isaszeg” címmel az Isaszegi Értéktár Bizottság és a Dózsa György Művelődési Otthon pályázati felhívással fordult Isaszeg diákjaihoz. A pályázók feladata volt, hogy egyénileg vagy csapattal mutassanak be olyan isaszegi értékeket, amelyek számukra fontosak, értéket jelentenek. Lehetett ez egy hely, egy emlék, egy ember vagy esemény. Mindezt egy 3-5 perces élő szereplős, avagy animációs kisfilm készítésével kellett bemutatni. A díjkiosztásra és a legjobb alkotás bemutatására Isaszeg Város Napja rendezvénysorozaton került sor augusztus 11-én.
Különdíjas helyezett Valkony Iván filmje „Papa mesélj a múltadról” címmel Valkony Antal nyugalmazott tanárnak, Isaszeg krónikásának emlékezéseit mutatja be. A második helyezett filmje a 100 éves, nagy múltú Damjanich János Általános iskolát mutatja be. A filmet készítették: Oláh Janka, Sereglei Lola és Lehel Bíborka. Felkészítő tanárok Oláhné Szántó Tünde és Bagó Beatrix. Első helyezést ért el az „Isaszeg madártávlatból” kisfilm Oláh Bence, Labát Attila, Kunhegyi Marcell és Jenei Dániel alkotásában.
A díjazottak tárgyjutalomban és pénzjutalomban részesültek.
EGYEBEK

• Az értéktár-kiállítótérbe szeptemberben bútort készíttetünk, amiben az értéktáras anyagokat tudjuk tárolni, ami jelenleg egy családi házban kialakított archívumtárban van elhelyezve.

• Isaszeg krónikása, Valkony Antal Vadász u. 18. szám alatti archívumtárába 2 tűzoltókészüléket kaptunk az Isaszegi Városüzemeltető Szervezettől és még hiányzik a tűz- és füstjelző készülék, amire S.O.S. szükség van.

• A Népfőiskola Alapítvány, a Nemzeti Művelődés Intézet és a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége több ágazat összefogásával és támogatásával 2019. szeptember 7-én, szombaton egész napos rendezvényt szervez Budapesten a Szent István Bazilikában, valamint a Pesti Vigadóban IV. Magyar Értékek Napja elnevezéssel. Az ITÉB elnöke is hivatalos erre a nagyszabású országos rendezvényre, melyen kiállítási tárgyakkal képviseltetjük településünket: értéktáras kiadványok, április 6-i könyvek, Nagy Jánosné isaszegi népviseletbe öltöztetett babája.

• Az idén 70 éves református templom szeptember 15-én 10 órakor kezdődő hálaadó ünnepi istentiszteletét és az azt követő összejövetelt filmre vesszük.

TERVEINK 2019. OKTÓBER – 2020. SZEPTEMBER KÖZÖTT

Az elmúlt 1 évben 15 helyi értéket vettünk fel az Értéktárunkba.
Jelenlegi terveink között szerepelnek az alábbiak:
• Régi épületek: Mozi, Községháza, Egészségház, Damjanich János és Klapka György Általános Iskolák, Magtár Szentgyörgypusztán, Dózsa György Művelődési Otthon és Jókai Mór Városi Könyvtár.
• Dingha Magdolna (Dr. Dobrovics Károlyné) emlékkönyve – Kulturális örökség
• Bánszkiné Varga Judit Babagyűjteménye – Kulturális örökség
• Köztéri szobrok: Szent Márton-kút, Szent István szobor és Stációk – Kulturális örökség
• Ave Mária kápolna – Kulturális örökség (emlékhelyek)
• Szlovák Tájház – Kulturális örökség (hagyományőrzés)
• Hősök és Áldozatok Emlékparkja – Kulturális örökség(emlékhelyek)
• természeti értékeink bemutatását is tervezzük bővíteni
• Reitmayer József és Surman István fafaragók (előző évről áthozva) – Kulturális örökség
• Az 1265-ös csata 755 éves évfordulójára emléktábla elhelyezése a Szoborhegy alatti elásott kőtömb oldalára
• a Jókai házra emléktábla elhelyezése
• Szeretnénk kiadni az isaszegi Legendáriumot egy kiskönyv formájában
• az isaszegi csatához készül a weboldal www.isaszegicsata1849.hu néven
• információs érintőképernyős terminál elhelyezését tervezzük, amely tartalmaz városunkról minden fontos információt és érdekességet
• „infojárda” – padlómatrica készíttetése, mely a város nevezetességeit mutatja
• ajándéktárgyak készíttetése (pl. hűtőmágnes, kulcstartó, kitűző, turistaérem), melyek a Falumúzeumban kerülnek értékesítésre

Az eddig felvett helyi értékek honlapon való megjelenése lehetőséget ad arra, hogy nyilvánosan is megismerjék a város lakói a leírásokat. Továbbra is bárki javasolhat újabb értékeket az erre a célra készült „Javaslat a Települési Értéktárba történő felvételhez” című ajánló lap kitöltésével.
A honlap karbantartását, aktualizálását a Dózsa György Művelődési Otthon munkatársa végzi.
Az Értéktár Bizottság munkájához szükséges évközi anyagi költségeket a Művelődési Otthon költségvetéséből fedezzük (papír, pendrive, dossziék, festékpatronok stb.). A tagok munkájukért tiszteletdíjban nem részesülnek, de még mindig fennáll az igény az elvégzett munka honorálására.

Isaszeg, 2019. 09. 05.

Verseczkyné Sziki Éva
ITÉB elnöke

Megosztás:

Az isaszegi művelődési otthon honlapja