A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség

felhívást intézett tagegyesületeihez, hogy 2020. június 4-én este 18:00 órakor jelképes, őrtüz meggyújtása mellett 10 perces néma vigyázz állásban emlékezzenek a trianoni gyásznap századik évfordulójára.
E felhíváshoz Isaszeg is csatlakozik.

A megemlékezés helyszíne: Szoborhegy

Számunkra is fontos az az eszme, melyet a hagyományőrzők a jelen felhívással és az alábbiakban olvasható gondolatokkal is képviselnek:

Trianon 100”
Minden nemzet életében vannak mélypontok, olyan súlyosak is, amelyek véget vetnek akár egy birodalomnak. Nekünk, magyaroknak kijutott bőven a válságos eseményekből. A tatárjárás, amely csaknem elpusztította Szent István országát, a másfél évszázados török hódoltság, amely európai hatalomból kis nemzetté olvasztotta népünket, szabadságharcok, dicsőséges győzelmek és bukások, s végül legnagyobb nemzeti tragédiánk, Trianon!
A példátlanul igazságtalan döntést és következményeit ismerjük, ezerszer felsoroltuk, de ezerszer meg is fogadtuk, hogy ebbe soha nem lehet, nem szabad belenyugodnunk. A nemzet egységét fenn kell tartanuk, oly módon, amit a történelmi kor lehetővé tesz. Ha EU-s segítséggel, akkor azzal, ha autonómiával, akkor azzal, ha más lehetőséggel, akkor azt kihasználva, csak egyet nem tehetünk, belenyugodni!
Száz év nagy idő. Elég ahhoz, hogy visszatekintve higgadtan értékelhessük, volt-e esélyünk a helyzet megváltoztatására, ha volt, éltünk-e vele, s ha igen, helyesen döntöttünk-e? Ezek ne az állandó búsongást eredményezzék, hanem a lehetőség keresését. Történelmi példák sora ad bíztatást arra, hogy mi, magyarok mindig felálltunk, mindent túléltünk, ezt is meg fogjuk oldani. Hinni kell magunkban, most a nemzeti összetartozás az alap, erre tudunk építkezni, hogyha eljön a történelmi pillanat, készen álljunk.
Nekünk, katonai hagyományőrzőknek olyan megtisztelő feladat jutott, hogy a nemzeti megmaradás, a függetlenség mindenkori letéteményese, a magyar katona hagyományait őrizzük. Első sorban őseink elveiben, mentalitásában, és ennek közvetítésében a társadalom felé. Az egyenruha kötelez, de még jobban az eszme! Trianon szomorú centenáriumán emelt fővel nézzünk a jövőbe, az átmenetileg legyőzött, de mindig talpra állt magyar katona tekintetével!
v.br. Győrffy-Villám András hő. Dandárnok
tiszteletbeli elnökA Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség

Megosztás: