Az Önkormányzat hirdetménye

 Az alábbi hirdetmény jelent meg az Önkormányzat oldalán:
 
 
H I R D E T M É N Y
Isaszeg Város önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2020.(IX.17.) Kt. határozatában az önkormányzati tulajdonban lévő 4015/5, 4015/6, 4015/7, 4015/8, 4015/9, 4015/10 hrsz-ú ingatlanok pályázat útján történő értékesítésről döntött. A sikeres pályázat és ingatlanértékesítés érdekében a területre vonatkozó szabályozási terv módosítása válik szükségessé. A módosított településrendezési eszközök a 2021. március 12-én megjelenő tájékoztató mellékletét képezik, melyre várjuk véleményeik, javaslataik megtételét 2021. március 22-ig Isaszeg Város hivatalos honlapjának véleményoldalán a „Rendeletek, tervezetek társadalmi egyeztetése” menüpontban.
A tájékoztató és a mellékletei elérhetők Isaszeg Város hivatalos honlapján https://isaszeg.asp.lgov.hu/ a fent hivatkozott menüpontban.
 
Hatvani Miklós s.k.
polgármester
 
https://www.facebook.com/muvelodesihazisaszeg/posts/3970915619632792
Megosztás: